ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


  

  α) Σκοπός της εταιρείας είναι η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση της αρχαίας ελληνικής γλώσσης.

  β) Η διάδοσις του ΚΩΔΙΚΟΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ του επανευρεθέντος από τον καθ. κ.Θεολόγον Σημαιοφόρον.

  γ) Η οργάνωσις περιηγήσεων στην ελληνικήν ύπαιθρον και η δημιουργία αθλοπαιδειών (περίπατοι -ποδηλασία- καγιάκ κ.λ.π.) με σκοπό την καλλιέργεια της αγάπης προς το περιβάλλον.

  δ) Η οργάνωσις συνεστιάσεων μεταξύ των μελών και συμμετεχόντων με σκοπό την ανταλλαγήν απόψεων που αφορούν στις άγνωστες πτυχές του Ελληνικού Πολιτισμού, ήτοι γεωφυσικές-μαγνητικές γραμμές και κόμβους της γήϊνης επιφάνειας LΑYS & HARTMANN, σπήλαια και υπόγειες διαβάσεις κ.α.

  ε) Δημιουργία ταξιδιών των μελών ή και τρίτων από και προς την Ρόδον με σκοπόν την συσπείρωσην των μελών και φίλων.

 

Την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών η Εταιρεία θα επιδιώξη με κάθε πρόσφορον και νόμιμον μέσο και ιδίως:

  α) Με την ανάλυση του Ελληνικού Αλφαβήτου και της Ελληνικής Μυθολογίας βάσει του ΚΩΔΙΚΟΣ του Θεολόγου Σημαιοφόρου.

  β) Με την συγκέντρωση και ανάλυση όλων των θρύλων και παραδόσεων του λαού μας σχετικά με την ελληνικήν ύπαιθρο.

  γ) Με την διοργάνωση πολιτιστικών, επιμορφωτικών, οικολογικών, αθλητικών, σπηλαιολογικών, ορειβατικών, ψυχαγωγικών,      πνευματικών και επιστημονικών εκδηλώσεων και συνεδρίων.

  δ) Με την επιμέλεια και παρουσίαση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών καθώς και ενημερωτικών ανακοινώσεων με οποιοδήποτε άλλο τεχνολογικό μέσο.
 
  ε) Με την πραγματοποίηση τακτικών ή εκτάκτων ομιλιών, διαλέξεων και πάσης φύσεως μαθημάτων και σεμιναρίων,εκθέσεων,προβολής ταινιών κ.λ.π.

  ζ) Με οποιοδήποτε άλλο μέσο , μέθοδο ή τρόπο κρίνουν κατάλληλο οι Εταίροι της Εταιρείας.