ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ


Κεντρική Σελίς  Η Επιστημονική Εταιρεία ΟΔΥΣΣΕΥΣ ιδρύθη με βασικό σκοπό την μετάδοσιν του ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ του επανευρεθέντος από τον καθ. κ. Θεολόγον Σημαιοφόρον.
 Δευτερεύουσαι ασχολίαι της  είναι  η  προστασία  του  Περιβάλλοντος ,  των  Μεγαλιθικών  προκατακλυσμιαίων κατασκευών , των φυσικών και τεχνιτών  σπηλαίων  όπως επίσης και η μελέτη των τόπων δύναμης που ευρίσκονται στην ελληνικήν ύπαιθρον.
 Η Εταιρεία απαρτίζεται από έμπειρα μέλη της επιστημονικής και μη κοινότητος και συνεργάζεται με ερευνητάς κύρους, συγγραφείς και πανεπιστημιακούς.
 Κατά καιρούς διοργανώνει εκδρομές  σε  διάφορα μέρη  της  Ροδιακής και όχι μόνον υπαίθρου  η  οποία  είναι  πλουσιοτάτη  σε  μεγαλιθικούς  σχηματισμούς  δυσκολοδιάκριτους  στους  οφθαλμούς  του απλού  παρατηρητού.
 Εδρα της Εταιρείας είναι η πόλις της Ρόδου επί  της  οδού  Κολοκοτρώνη  16.
Μέλη
Σκοποί
Δραστηριότητες
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία