ΠΛΑΝΗΤΗΣ  ΓΗ

Λίμνη Νοτίου Αφρικής
Σπηλαιώδες δίκτυον