ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ καί FIBONACHI

 Ολοι γνωρίζουμε ότι ο ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ισούται με Φ=1,618034.
 Εδώ αποκαλύπτουμε την σχέση μεταξύ ΧΡΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ και της ακολουθίας FIBONACHI.
 O Leonardo Fibonachi (Φιμπονάκι) ήταν ένας από τους πολλούς εμποροβιβλιοκαπήλους του Μεσαίωνος (13ος αιών) καταγόμενος από την Βενετία, που κατά την διάρκειαν κάποιου ταξιδίου του στην κατακτημένη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ από τους Σταυροφόρους <<ευρέθη>> να είναι κάτοχος αρχαιοελληνικών συγγραμμάτων γεωμετρίας και τριγωνομετρίας αγνώστων ελλήνων μαθηματικών της αρχαιότητος. 
 Έτσι το 1220 εξέδωσε το βιβλίο Pratica Geometria εντός του οποίου αναφέρεται και η ακολουθία που έλαβε και το όνομα του.
 Ο καημένος δεν μπορούσε τότε να κατανοήσει ότι ο κόσμος μετά από αιώνες θα κατέληγε στο επιστημονικόν συμπέρασμα, ότι άπασα η γνώσις επινοήθη από τους ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ και ότι όλων όσων καπηλεύθησαν αυτή την γνώσιν κάποτε το όνομα θα αμαυρώνετο εις το Διεινεκές.

 Τί είναι όμως η ακολουθία Fibonachi.
 Kάθε όρος της ακολουθίας είναι άθροισμα των δύο προηγουμένων ξεκινώντας από το 1.
 Δηλα δή η ακολουθία είναι  1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987,1597,2584,4181,6765,10946, κ.λ.π.
 (1+1=2  1+2=3  3+2=5  5+3=8 κ.ο.κ)

  Ποίο είναι αυτό που συνδέει τον ΧΡΥΣΟΥΝ ΑΡΙΘΜΟΝ με την ακολουθία Fibonachi ;
  Το πηλίκον της αντιστραμμένης σχέσεως  εκάστου αριθμού πρός τον επόμενον τού 1/2 [2/1] , 2/3 [3/2] , 3/5 [5/3] , 5/8 [8/5] , 8/13 [13/8] κ.ο.κ, μας δίδει αριθμόν ο οποίος, όσο αυξάνεται η σειρά, τόσο η διαφορά του πηλίκου από τον ΧΡΥΣΟΥΝ ΑΡΙΘΜΟΝ  είναι αριθμητικώς πλησιεστέρα στον ΧΡΥΣΟΥΝ ΑΡΙΘΜΟΝ 1,618033989

ΠΙΝΑΞ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΡΟΣ
ΠΗΛΙΚΟΝ
ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ
1/1  αντιστροφή   1/1 1
1,618034 -0,618034
1/2  αντιστροφή   2/1 2
1,618034
-0,381966
2/3  αντιστροφή   3/2 1,5
1,618034 -0,118034
3/5  αντιστροφή   5/3 1,666666
1,618034 -0,048632
5/8  αντιστροφή   8/5
1,600
1,618034 -0,018034
8/13  αντιστροφή  13/8 1,625
1,618034 -0,006966
13/21  αντιστροφή  21/13 1,615384
1,618034 -0,002650
21/34  αντιστροφή  34/21 1,619047
1,618034 -0,001013
34/55  αντιστροφή  55/34 1,617647
1,618034 -0,000387
55/89  αντιστροφή  89/55 1,618181818
1,618033989  0,000147829
89/144  αντιστροφή  144/89 1,617977
1,618034 -0,000057
144/233  αντιστροφή  233/144 1,618055
1,618034 -0,000021
233/377  αντιστροφή  377/233 1,618025 1,618034 -0,000009
377/610  αντιστροφή  610/377 1,618037
1,618034 -0,000003
610/987  αντιστροφή  987/610 1,618032
1,618034 -0,000002
987/1597  αντιστροφή  1597/987 1,618034
1,618034 -0,000000
1597/2584  αντιστροφή  2584/1597 1.618034
1,618034 -0,000000
2584/4181  αντιστροφή  4181/2584 1,618034
1,618034 -0,000000
4181/6765  αντιστροφή  6765/4181 1,61803396316
1,618033989  -0,000000026
6765/10946  αντιστροφή  10946/6765 1,61803399852
1,618033989  0,00000000952
10946/17711  αντιστροφή  17711/10946 1,61803398501
1,618033989 -0,00000000399

 Το μεγαλείον του ΧΡΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ή ΙΕΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ είναι ότι ανά κάθε εννεάδα ακολουθιών (ΕΝΝΕΑ = ΕΝΑΣ ΝΟΥΣ) ο αριθμός έχει  μία   θετική διαφορά.

Κωνσταντίνος Ιππ. Κωστάκης
29 - 12 -2005          
Το σύνολο του περιεχομένου του ell.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή ,η επανέκδοση του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.