ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΤΟΥ 800 π.Χ.

 Μετά από ανασκαφές που διήρκησαν 5 έτη η αρχαιολόγος Ευδοκία Σκαρλατίδου ανεκάλυψε σε νεκροταφείο των Αβδήρων σκελετό 20άχρονης, στου οποίου το κρανίο είχε γίνει χειρουργική επέμβασις  υψηλής τεχνικής, ομοίας με τις σημερινές.
 Η 20άχρονη εβλήθη πιθανώτατα από σβενδόνη της οποίας η βολίδα εσφηνώθη στο πίσω μέρος του κρανίου σε μιά από τις κρανιακές συρραφές προκαλώντας σοβαρότατο τραυματισμό.
 Η γνώσις του ιατρού ήταν τόσο προχωρημένη που δεν προέβη σε τρυπανισμό του κρανίου όπως έκαναν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι , αλλά απέξυσε την τραυματισθείσα περιοχή για την απομάκρυνση των θραυσμάτων. Η εγχείρησις ήτο τόσο επιτυχημένη που η κοπέλα έζησε τουλάχιστον άλλα 20 έτη και απέθανε από άλλη αιτία.
 Η εντυπωσιακή μελέτη αποκαλύπτει τις άγνωστες τεχνικές, αλλά και υψηλές δυνατότητες των Ελλήνων ιατρών.
 Η μελέτη εδημοσιεύθη στο περιοδικό ARCAECOLOGY από τον έγκυρο καθ. Φυσικής Ανθρωπολογίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Adelphi κ. Αγγελάκη. Στην μελέτη παρουσιάζεται ότι η τεχνική που χρησιμοποιούσε ο Ιπποκράτης πολύ αργότερα και που αναφέρεται στο σύγγραμμα <<Περί των εν Κεφαλή Τρωμάτων>> ήτο η αυτή.
 Ο χειρούργoς κρίνοντας από τις διαδικασίες του Ιπποκρατικού συγγράμματος πρώτα αξιολόγησε το τραύμα και προσπάθησε να διαγνώσει τον τύπο, το εύρος και την σοβαρότητα.
 Κατόπιν ερώτησε τους συγγενείς και την ασθενή σχετικά με τις συνθήκες τραυματισμού και στην συνέχεια προχώρησε στην κοπή και άνοιγμα των μωλωπισμένων μαλακών ιστών που περιέβαλαν το τραύμα κατά μήκος και κατά πλάτος της εστίας του τραύματος για να προετοιμάση το τραύμα για την εγχείρηση αφού το επεριποιήθη με κατάπλασμα από πολτό κριθαλεύρου με ξύδι.
 Aπό τα οστά ο επιστήμων διέγνωσε ότι η κοπέλα απεβίωσε από άγνωστον αιτία και ότι εκτός από ορισμένες οδοντικές παθολογίες και αρθρίτιδα στην σπονδυλική στήλη και τά άκρα, ήτο σχετικώς υγιής.
(Απογευματινή 27-02-06)   
   Κωνσταντίνος Ιππ. Κωστάκης