ΕΙΣΑΓΩΓΗ

    Η πρώτη επίσημη αναφορά για τη οικογένεια Σκαναβή ανάγεται στα 1650 περίπου και συγκεκριμένα στον Νικόλαο  Σκαναβή γόνο παλαιάς Χιώτικης οικογένειας της οποίας οι ρίζες ευρίσκονται βαθιά στον μεσαίωνα. Ορισμένοι ιστορικοί αναγάγουν το επίθετο Σκαναβής στο λατινικό Scanavinus και ασφαλώς αναφέρονται στην πολυετή κατάκτηση των διαφόρων λατινοπαπικών κατακτητών που εσφετερίζοντο εκείνες τις σκοτεινές εποχές τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
     Η εντύπωση όμως που δημιουργείται είναι η αντίθετη γιατί , αν θα επροέρχετο το Σκαναβής από το Scanavinus θα έπρεπε να είχε μετατραπεί σε Σκαναβίνος. Όταν ένα επώνυμο ή τοπωνύμιο εξελίσσεται κατά διάσπασιν τότε στις πλείστες των περιπτώσεων του προστίθεται η συλλαβή βασιζομένη στο ΑΦΩΝΟ Ν  (Κώδιξ Σημαιοφόρου) για να δείξει την κατά ΝΟΜΟΝ εξελικτική πορεία του ονόματος και κατ'επέκτασιν της γενεάς. 
    'Αρα θα πρέπει το Scanavinus να προήλθε από το Σκαναβής και αυτό συνάγεται και από την αντιστασιακή πορεία που είχε η οικογένεια στα μαύρα χρόνια της επανάστασης πληρώνοντας βαρύ φόρο αίματος για τα ιδανικά της πατρίδας, ενώ αν ήταν δυτικοί γόνοι θα είχαν αποχωρίσει με την επικράτηση της τουρκικής κυριαρχίας στην περιοχή μη έχοντας ικανά πατριωτικά ερίσματα.
    Στην ενότητα αυτή προσπαθήσαμε να βρούμε όσο περισσότερα στοιχεία μπορούσαμε βασισμένα σε αποδείξεις προερχόμενα από ιστορικά βιβλία, πίνακες μεγάλων Χιώτικων οικογενειών αλλά και απογόνους διασπαρμένους σε όλα τα σημεία του πλανήτη.
    Την μεγαλύτερη βοήθεια προσέφερε από την οικογένεια ο κ. ANDREI SKANAVI  γόνος  του κλάδου που κινήθηκε  ΒΑ της Κωνσταντινουπόλεως προς Ροστόκ και τελικά στην Μόσχα όπου διαμένει μέχρι σήμερα με γνωστές επιτυχίες στον κλασσικό μουσικό τομέα, και από εξωγενείς παράγοντες  οι κ. CRISTOFHER LONG και  κ. ΒΑΣΣΙΑΔΗΣ κάτοικοι Λονδίνου και ειδικοί γενεαλόγοι με μεγάλο αρχείο στις Χιώτικες οικογένειες.
    Επίσης σημαντικότατες πληροφορίες αντλήσαμε από το βιβλίο του κ. Γ. Κανδύλη <<Τρεις οικογένειες της Μεγάλης Διασποράς: ΧΙΟΣ - ΠΟΝΤΟΣ - ΡΩΣΙΑ 1822-1924>>
    Πολλοί κλάδοι της φαναριώτικης αυτής οικογένειας που με έδρα την Χίο επεκτάθηκε πρώτα στην Κωνσταντινούπολη όπου αναδεικνύεται μέσω του γνωστότερου όλων των μελών της, Δημητρίου Σκαναβή σαν μια από τις επιφανέστερες οικογένειες του Φαναρίου και που έπαιξε σημαντικό ρόλο στα προεπαναστατικά παρασκήνια της Πόλης και μετά το ολοκαύτωμα του νησιού κινήθησαν μέσω της Μικράς Ασίας προς <<Σάμο - Τήλο - Ρόδο - Κύπρο - Αλεξάνδρεια>> , <<Κωνσταντινούπολη - Ροστόκ - Μόσχα>> ,<< Κωνσταντινούπολη -Ρουμανία - Αυστρία - Γαλλία>>, <<Κωνσταντινούπολη - Σύρο - Αθήνα - Πάτρα>>.
    Μέρος αυτής της κίνησης αποτελεί και ο κλάδος της Δωδεκανήσου της οποίας μέρος αποτελεί και ο διαχειριστής του εν λόγω διαδυκτιακού τόπου.
     Οιοσδήποτε μπορεί να προσθέσει πληροφορίες για την οικογένεια Σκαναβή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην επικοινωνία του χώρου.   

 

                                                                                                                                                   Κωνσταντίνος  Σκαναβή  Κωστάκης