ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


Η Επιστημονική Εταιρεία << ΟΔΥΣΣΕΥΣ >> διαχειρίζεται δραστηριότητες διαφόρων ενδιαφερόντων.
Οι σημαντικότερες  είναι οι κάτωθι:

Μαθήματα του ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ δωρεάν
- Εκδρομές στην ροδιακή και την εν γένει ελληνική ύπαιθρο από τα μέλη και φίλους της Εταιρείας.
- Προσκλήσεις  γνωστών επιστημόνων  και  ερευνητών  για ομιλίες εντός και εκτός αιθούσης.
- Παρουσιάσεις βιβλίων της θεματολογίας  της Εταιρείας
- Προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής που εδρεύει από βανδαλισμούς και αυθαίρετες εργασίες ενημερώνοντας άμεσα τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή ΕΜΜΕΣΑ  μέσω του διαδυκτιακού χώρου μας.