ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

 Σέ Πάτερ κόσμων, Πάτερ αιώνων, μέλπωμεν ομού πάσαι τε Θεού λόγιμοι δούλαι. Όσα κόσμος έχει πρός επουρανίων αγίω σελάων.
 Πρυτανήω σιγάτω, μηδ'άστρα φαεσφόρα λαμπέσθων, απολειπόντων ριπαί πνοιών, πηγαί ποταμών ροθίων πάσαι.
Ύμνούντων δ'υμών Πατέρα χυίόν χάγιον Πνεύμα, πάσαι δυνάμεις επιφωνούντων αμήν αμήν.
 Κράτος αίνος αεί καί δόξα Θεώ δωτήρι μόνω πάντων αγαθών αμήν αμήν.
(Ο ύμνος ανεκαλύφθη από τον Άρθρουρ Χάντ το 1918 στην Οξύρρυγχο της Αιγύπτου σε πάπυρο αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα)
 ΑΠΟΔΟΣΙΣ (Σταγιάννου Βαρβάρα)
 Τήν αγή άς σιγήση,
 Τά λαμπερά τ'αστέρια άς μή λείψουν,
 άς σιγήσουν καί τών πολύβουων ποταμών οί πηγές.
 Κι ενώ εμείς υμνούμε Πατέρα, Υιόν καί Άγιον Πνεύμα,
 όλες οί (ουράνιες) Δυνάμεις, άς επιφωνούν:
 Αμήν - Αμήν
 Κράτος, αίνος (πρέπει)
 Είς δέ τόν χορηγόν πάντων τών αγαθών.
 Αμήν - Αμήν.
                                                                           Κωνσταντίνος Ιππ. Κωστάκης

Το σύνολο του περιεχομένου του ell.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή ,η επανέκδοση του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.