Ἀγαθάγγελος«κουσα φωνή πό τς ρκτου ρχομένης, λεγούσης οτω: Ρωσία, ξύπνησεν γέ ον κ το πνου.

Πρός σέ λόγος το γγέλου, καί ν τ πρωΐᾳ το λίου μπλησθήσεται λαίου λάμπα σου καί πρίν λιος φαν ν τ νατολικ ζωδί σύ μέν κμανς ση.
φίλη, δο τά ριστοπολεμικά σου ργανα, πληροσι τούς αθέρας μελωδίας.
Ο πολεμισταί καί ο ρωες σου ψάλλουσι τά νικητήρια, προσκαλοντες σε ναμορφσαι τον πλανήτην.»Προφητεία