ΡΟΔΟΣ - ΝΑΟΣ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ  - ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
    (Διάστημα λήψεως φωτογραφιών 20 δευτερόπλεπτα)