- ΡΟΔΟΣ (ΝΗΣΟΣ) 36 . 10 Β  -  28 . 00  Α
- ΡΟΔΟΣ (ΠΟΛΙΣ)
36 . 25 Β  -  28 . 13  Α
- ΑΤΤΑΒΥΡΟΣ 36 . 10 Β   -  27. 52  Α
- ΛΙΝΔΟΣ
36 . 06 Β   -  28 . 05 Α
- ΚΑΜΕΙΡΟΣ
36 . 19 Β   -  27 . 57 Α
- ΙΑΛΥΣΣΟΣ
36 . 24 Β   -  28 .10  Α
- ΚΑΤΤΑΒΙΑ
35 . 57 Β  -   27 . 46  Α
- ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ
35 . 42 Β  -   27  .46  Α