ΠΙΠΕΡΙΕΣ - ΜΕΤΡΗΣΗ SCOVILLE SCALE

Ρόδος  07/07/2014  -  Kωνσταντίνος Ιππ. Κωστάκης

ONOMAΣΙΑ
ΕΛΑΧ. ΚΑΨ.
ΜΕΓ. ΚΑΨ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Trinidad Scorpion (Butch T strain) 1.463.700
1.463.700
Naga Viper
1.382.118
1.382.118
Infinity Chilli
1.067.286
1.067.286
Dorset Naga Pepper
876.000
970.000

Trinidad 7 Pot Douglah 800.000 1.200.000
Trinidad 7 Pot Jonah 800.000 1.200.000
Capsicum chinense Bhut or Naga Jolokia
800.000
1.041.427

Devil’s Tongue – Red 400.000 500.000
Devil’s Tongue – Yellow 400.000 400.000
Red Savina Habanero Pepper 350.000 577.000
Devil’s Tongue – Chocolate
500.000
500.000

Congo Pepper – Black 300.000 500.000
Jamaican Hot Pepper – Chocolate 300.000 500.000
Habanero Chile Pepper – Chocolate 300.000 500.000
Congo Pepper – Red
300.000
400.000

Jamaican Hot Pepper – Red
200.000
200.000

Fatalli Pepper
125.000
400.000

Capsicum chinense Habanero Red
100.000
350.000

Capsicum chinense Scotch Bonnet orange
100.000 350.000
Madame Jeanette
100.000 350.000
Habanero Chile Pepper – Orange
100.000 350.000
Capsicum chinense Habanero Chocolate
100.000
300.000

Datil Pepper
100.000
300.000

Birds Eye Pepper 100.000 225.000
Carolina Cayenne Pepper 100.000 125.000
Jamaican Hot Pepper – Yellow
100.000
100.000

Bahamian Pepper
95.000
110.000

Tabiche Pepper
85.000
115.000

Pico de Pajaro Pepper
70.000
100.000

Charleston Hot Pepper
70.000
100.000

Diablo Grande Pepper
60.000
100.000

Malagueta Pepper
60.000
60.000

Capsicum annuum Lemon Drop
50.000
100.000

Thai Pepper
50.000
100.000

Chiltepin pepper
50.000
100.000

Tien Tsin Pepper
50.000
75.000

Piquin Pepper
40.000
58.000

Super Chile Pepper
40.000
50.000

Capsicum frutescens Tabasco
30.000
50.000

Capsicum annuum Cayenne
30.000
50.000

Capsicum annuum Cayenne Long Slim
30.000 50.000
Capsicum annuum Aji Rojo
30.000
50.000

Santaka Pepper
30.000
50.000

de Arbol pepper
15.000
30.000

Manzano Pepper
12.000
30.000

Capsicum annuum Serrano
10.000
23.000

Capsicum annuum Serrano Tampiqueno
5.000
30.000

Wax Pepper
5.000
10.000

Chipotle Pepper
5.000
10.000

Capsicum annuum Jalapeno
2.500
10.000

Fresno Pepper
2.500
10.000

Guajillo Pepper
2.500
5.000

Sandia Pepper
1.500
2.500

Rocotillo Pepper
1.500
2.500

Mirasol Pepper
1.500
2.500

Peppadew Pepper
1.177
1.177

Capsicum annuum Hungarian Sweet Wax
1.000
15.000

Cascabel Pepper
1.000
2.500

Capsicum annuum Ancho San Luis Mexican Large
1.000
2.000

Pasilla Pepper
1.000
2.000

Capsicum annuum Ancho Poblano chili
1.000
1.500

Espanola Pepper
1.000
1.500

Coronado Pepper
700
1.000

Capsicum annuum Anaheim
500
2.500

New Mexico Pepper
500
1.000

Numex-sunglow
500
1.000

Santa Fe Grande Pepper
500
700

Mexi-Bell Pepper
100
1.000

NuMex Big Jim Pepper
100
1.000

Cubanelle Pepper
100
1.000

Pimento Pepper
100
1.000

Pepperoncini Pepper
100
500

Capsicum annuum Pepperoncini
0
500

Sweet Bell Pepper
0
100

Capsicum annuum Alma Paprika
0
0

Capsicum annuum Topepo Giallo
0
0

Capsicum annuum Topepo Rosso
0
0

Capsicum annuum Yolo Wonder yellow form
0
0

Capsicum annuum Californian Wonder Golden
0
0

Capsicum annuum Nardello Sweet
0
0

Capsicum annuum f1 Super Chili