ΔΙΠΛΟΙ ΠΕΛΕΚΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Στην συγκριτική φωτογραφία που παρουσιάζουμε μπορείτε να δείτε τις ομοιότητες των ευρημάτων της Αμερικανικής ηπείρου με τα αντίστοιχα Ελληνικά (Μινωικά) ευρήματα...

Η φωτογραφία προέρχεται από το βιβλίο του
Ιωάννη Πασσά "
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ"


http://www.ancientgr.com