ΑΡΧΑΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

    'Ένα εύρημα από τις Αρχάνες Κρήτης ανατρέπει τα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για το επίπεδο της Ιατρικής στην αρχαία Ελλάδα. Πρόκειται για ένα Μινωικό κρανίο με επουλωμένα σημάδια εξόστωσης. Το γεγονός ότι τα σημάδια έχουν επουλωθεί αποδεικνύει ότι ο ασθενής επέζησε της εγχειρήσεως . Αυτό το εύρημα ήρθε να επιβεβαιώσει όσους πίστευαν ότι στην αρχαία Ελλάδα η Ιατρική και η χειρουργική επιστήμη ήταν ανεπτυγμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς ένα μεγάλο φάσμα παραγόντων (όπως οι λαθρανασκαφές, ή έλλειψη έρευνας και επισταμένης μελέτης στα ήδη υπάρχοντα ευρήματα , τα ελάχιστα διασωθέντα σχετικά κείμενα κλπ, ακόμα  ο όρκος σιωπής που έδιναν οι ασθενείς που θεραπεύοντο από τα κατά τόπους Ασκληπιεία) έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης στην μέχρι πρότινος υποτίμηση του επιπέδου της αρχαίας Ιατρικής των προγόνων μας.

Egxeir_1.jpg (9741 bytes)

Μινωικό κρανίο από τις Αρχάνες της Κρήτης.
Στα Βρεγματικά του οστά διακρίνονται (επουλωμένα)
σημάδια Εξόστωσης, τα οποία οφείλονται σε αρχαία
χειρουργική επέμβαση.
(Φωτ. ΑΕΙ από το Μουσείο του Σπηλαίου
Πετραλώνων Χαλκιδικής)

 

Egxeir2.jpg (13892 bytes)

Πλάγια φωτογραφία όπου φαίνονται τα σημάδια
της εξόστωσης. (Φωτ. ΑΕΙ από το Μουσείο του
Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής)

 

Egxeir3.jpg (9851 bytes)

Μεγέθυνση του σημείου που έγινε η εξόστωση (η αφαίρεση δηλαδή
τμήματος από το βρεγματικό οστό του Μινωικού κρανίου)
προκειμένου ο αρχαίος χειρούργος να αποκτήσει πρόσβαση στον
εγκέφαλο του ασθενούς.

(Φωτ. ΑΕΙ από το Μουσείο του
Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής)


Οι φωτογραφίες προέρχονται από το Μουσείο του Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής. Ευχαριστούμε τους κ. 'Αρη και Νίκο Πουλιανό για την άδεια τους να δημοσιεύσουμε αυτό το σπανιότατο και τόσο σημαντικό εύρημα

Copyright 1999
http://www.ancientgr.com