ΑΤΤΑΒΥΡΟΣ  04-02-2005


 Tο ιερότερον όρος  της νήσου ΡΟΔΟY, ντυμένο στα λευκά σε όλο του το μεγαλείο.
 Απρόσμενα δύσκολη η ανάβασις του την έν λόγω ημέρα, αλλά εντυπωσιακή η εμπειρία στο όρος του ΔΙΟΣ που ευρίσκεται στο 36ο-10 Β παράλληλο και 27ο -52 Α μεσημβρινό.
 Το άθροισμα του παραλλήλου μας δίδει (βυθό)  1 = ΔΙΑΣ και το άθροισμα του μεσημβρινού μας δίδει (βυθό)  7 = ΑΠΟΛΛΩΝ = Ρόδος κόρη του ηλίου.